Za INFORMISANJE I OBRAZOVANJE

predsednik: Milorad Mastilović
članovi: Stojana Anđelković, dr med. Vidoje Kulić

 

Za TEHNOLOGIJU PČELARENJA:
predsednik Balint Janoš
članovi: Dragan Mladenović, Javorac Stanimir

 

Za ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U PČELARSTVU:
predsednik Jožef Agardi
članovi: Pavel Holik, Dejan Ćukalović

 

Za MEDONOSNO BILJE I PČELINJU PAŠU:
predsednik Radoslav Knežević
članovi: Goran Bogunović, Vladimir Kovačević

 

Za NAGRADE I DRUŠTVENA PRIZNANJA:
predsednik Stanimir Javorac
članovi: Slobodan Arsenović, Živa Đuričin, Benjamin Laškai, Stojan Anđelković

 

Za PRIPREMU SAVETOVANJA PČELARA:

Nedeljko Stevanović, Stojan Anđelković, Goran Bogunović , dr Nada Plavša

 

Za NORMATIVNA AKTA:
predsednik Laslo Lukač
članovi: Stanimir Javorac, Nedeljko Stevanović, Stojan Anđelković, Milorad Mastilović