alt

 

Pčele su još u klubetu, a aktivnost pčelinjih društava se sve više povećava i kod slabih drustava matice već počinju da polažu jaja. Dobro je da se pčele povremeno prihranjuju na početku proleća malim količinama šećernog sirupa ili razređenog meda. U Savezu pčelarskih organizacija Vojvodine kažu da su sada pčele aktivnije u košnicama.

 

Detaljnije videti

http://www.kanal9tv.com/od-marta-pcele-sve-aktivnije/