alt

 

Влада РС је донела и у „Службеном гласнику РС“ од 03.02.2017. године објавила уредбу o расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, а која ступа на снагу  04. 02. 2017. године.

Подстицај у пчеларству наведен је члановима 3; 5 и 6

Члан 3.
..........; кошнице пчела; ...

Члан 5.
6) подстицаје за кошнице пчела у износу од 400.000.000 динара;

Члан 6.
17) подстицаје за кошнице пчела у износу од 720 динара по кошници;

 

Цео текст УРЕДБЕ можете видети и преузети:

OVDE

ili

http://www.mpzzs.gov.rs/download/Uredbe/Uredba-D0B7D0B0-D0BED0B1D198D0B0D0B2.pdf