spov-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удружење пчелара ”Аврам Максимовић” из Сомбора је дана 28.04.2016. године, уз помоћ пчелара, пчеларских удружења, пријатеља пчеларства и СПОВ-а, завршило доградњу и адаптацију своје пчеларске куће.

 

Иста је у потпуности адаптирана, уведена је нова инсталација, окречена и  прилагођена потрeбама пчелара.

Остаје још да се иста опреми новим  намештајем, па  да задовољство урађеним буде потпуно.

ВЕЛИКО хвала свима који су нам помогли да наша и ваша кућа овако изгледа, а њена врата ће вам увек бити отворена.

 

alt

alt

alt

alt

alt

 

Извршни Одбор УП
“Аврам Максимовић”