spov-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O D L U K A

 

Na sastanku IO SPOV-a, održanom 30.10.2015.godine u Novom Sadu u Pavla Papa 3, u tački 4 dnevnog reda, je doneta

O D L U K A  

da Č L A N A R  I N A    SPOV-a za 2016. godinu i dalje ostaje 600,00 dinara.

 

U Novom Sadu, 30.10.2015.god.

 

Zapisnik vodio                                                                          Predsednik SPOV

Sekretar SPOV                                                                      Stojan Anđelković, sr.