spov-logo

Obaveštavamo sve registrovane pčelare da do 31.10.2015. godine prijave stanje sa svog pčelinjaka veterinarskoj službi.

Oni pčelari koji ne prijave stanje na pčelinjaku, gube pravo na subvencije u 2016. godini.