spov-logoRedovna skupština  SPOV-a  26. 04. 2015. god.

 

Izvršni odbor SPOV-a. na sednici od 09. 04. 2015. godine u okviru 8. tačke dnevnog reda je doneo ODLUKU da se

REDOVNA SKUPŠTINA  SPOV-a održi   26. 04. 2015. god.

sa početkom u 11.00 h u Novom Sadu.

Izvršni odbor SPOV-a