spov-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rumi  sremski pčelari  prisustvovali  seminaru   na temu „TROVANJE PČELA I ŠTA ČINITI“

 

U organizaciji SPOV-a 13. 12. 2014 . godine u Rumi sremski pčelari su bili u prilici da se obaveste o svim razlozima uginuća pčela. O pomenutoj problematici veoma inspirativno i ilustrovano su izlagale dr Slavica Vuković i mr Anastasija Handžiska MDVM. Predsednok SPOV-a mr Stojan Anđelković je veoma detaljno govorio o postupku ostvarivanja naknade štete u slučajevima trovanja pčela.

Predavanja i rasprava trajala je oko 4 časa, što ukazuje na pravi izbor tema i uspeh savetovanja. Predavanja su održano u sali Kulturnog centra u Rumi, a domaćin savetovanja je bilo udruženje pćelara "Maslačak" u Rumi.
 

altOpširniji izveštaj možete videti na sajtu opštine Ruma

http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_content&view=article&id=6264:2014-12-13-18-07-18&catid=204&lang=en&Itemid=66
 

Predsednik  udruženja pčelara ,, Maslačak“
dipl. ing. Borislav Svirčev