spov-logoPOŠTOVANI
PREDSEDNICI UDRUŽENJA PČELARA VOJVODINE

Molimo vas da od svojih pčelara saznate koje i gde stradao sa pčelama za vreme poplavnih katastrofa.

Sačinite spiskove sa sledećim podacima:

1. ime i prezime pčelara
2. mesto stanovanja
3. broj porodičnog gazdinstva (ako nije registrovano bez ovoga)
4. mesto stradanja pčela
5. koliko je stradalo košnica

Kopiju spiska poslati na ovaj mej SPOV-u.

Pčelar na licu mesta mora da pribavi zapisnik o stradanju pčela. Zapisnik mora biti overen od komisije koja je na terenu. (Raspitati se u mesnim zajednicama o komisijama koje rade na štetama od poplave).

Zapisnik kopirati i kopiju dostaviti na ovaj mejl SPOV-u.

SPOV će sve proslediti nadležnima u pokrajini i republici.

Hvala na saradnji u interesu svih pčelara.

 

Predsednik SPOV-a
mr Stojan Anđelković

alt