spov-logo

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalna međunarodna priredba pčelarstva, pored domaćih okupiće goste i izlagače iz Republike Srpske, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Rumunije.

 

P R O G R A M

  • 10,00-10,30  Koncert KUD Ravangrad Sombor
  • 10,30-11,00  Otvaranje Sajma- Sajam otvara gradonačelnik Sombora Nemanja Delić
  • 12,00-13,30 Predavanje (zgrada Gradske skupštine)

Profesor dr Zoran Stanimirović

Doktorant  Predrag Simeunović

Virusne bolesti pčela - najnovija istraživanja

  • 14,00-15,00 Zajednički ručak gostiju i domaćina
  • 20,00 Zatvaranje sajma

 

Predsednik UP "Avram Maksimović" u Somboru

Dragan Mladenović