spov-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Na izbornoj Skupštini Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine,

održane 30. marta 2013.godine jednoglasno je usvojena
 
              D E K L A R A C I J A
Protiv GMO na teritoriji AP Vojvodine

Deklaracija će biti upućena nadležnim institucijama u Pokrajini, sredstvima javnog informisanja i dr.

Deklaraciju možete pročitati i preuzeti
  O V D E