Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima upoljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA
PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA
(„Službeni glasnik RSˮ, broj 20 od 16. marta 2018. godine)

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na
podsticaje u stočarstvu po košnici pčela („Službeni glasnik RS”, br. 33/15 i
14/16), član 2. menja se i glasi:
„Član 2.
Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac
komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove
propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom
razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za
najmanje 30, a najviše 200 košnica pčela.ˮ
Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj: 110-00-41/2018-09
U Beogradu, 1. marta 2018. godine
MINISTAR
Branislav Nedimović

IZVOR OVDE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăRusskiйSrpski jezik