Savez pčelarskih organizacija Vojvodine objavljuje listu predavača za 2018 godinu

 

R.br. Ime i prezime Mesto i telefon Teme
1. Dr Nada Plavša Novi Sad 066/643-5896 1. Bolesti pčela i pčelinjeg legla

2. Kvalitet meda

3. Dopunska ishrana pčela

2. Dr Ivan Pihler 064/1352899 1. Rojenje i razrojavanje pčela.

2. Izimljavanje pčelinjih društava.

3. Januar, februar i mart na pčelinjaku.

4. Pčelinji otrov i njegovo sakupljanje.

5. Uzgoj i zamena pčelinjih matica na sopstvenom pčelinjaku.

3. Mr Stojan Anđelković Novi Sad  021/897-095, 063/1897-095, 060/5897-095 1. Integralna zaštita pčelinjih društava od varoe

2. Primena oksalne kiseline

3. Primena mravlje kiseline

4. Biotehničke mere za suzbijanje varoe

5. Savremena pčelarska praksa

6. Pčele i zakon

7. Klimatske promene

4. Janoš Balint 064/1645756 1. Tehnika pčelarenja sa Fararovim košnicama.

2. Pravilno uzimljavanje pčelinjih zajednica.

3. Prolećni razvoj.

4. Uzgoj matica.

5. Razrojavanje pčelinjih zajednica.

6. Tehnologija sakupljanja polena.

7. Teme po izboru.

5. Saša Čolak 063/8855496 1. Metod pčelarenja u stacioniranim uslovima prolagođen suncokretovoj paši.

2. Avgust – novembar put kojim se ređe ide.

3. Svi moji pčelarski alati.

6. Dragoljub Matić 069/3429711 1. Tehnoliogija rada sa pčelama tokom godine i postizanje visokih prinosa.

2. Tehnologija proizvodnje matica.

3. Tehnologija pčelarenja LR košnicom.

4. Tehnologija proizvodnje matične mleči

7. Dr vet. med. Jovica Marcikić 064/3147224 1. Propisi o zdravstvenoj zaštiti pčela.

2. Ishrana pčela.

3. Bolesti pčela-Varoza.

4. Bolesti pčela-Američka kuga.

5. Alergija u pčelarstvu.

8. Ilinčić Siniša

zaštitar bilja i pčelar

063/244 527 1. Zaštita bilja i pčelarstvo – pesticide i pčele.
9. Vladimir Hunjadi Petrovaradin  063/869-9979 1. Sprečavanje rojidbenog nagona za sve tipove košnica sa pokretnim saćem

2. Biološka zaštita od varoe.

3. Uništavanje varoe aerosolom

4. Tehnika pčelarenja AŽ košnicom

10. Đorđe Mrkić Veternik 021/824-220, 063/534-3230 1. Tehnika pčelarenja sa ciljem povećanja kvaliteta i kvantiteta proizvoda

2. Pčelarenje  AŽ košnicom uz ograničavanje matice (rad sa kasetom-više meda)

11. Živoslav Stojanović Subotica 024/753-771 063/510-598 1. Hidro-geološko-meterološki uticaj na lučenje nektara,

2. Priprema društva za glavnu suncokretovu pašu,

3. Rad na pčelinjaku u toku godine

12. Dr med. Vidoje Kulić Sombor, 025/442-981, 064/239-8747 1. Kako pčelinji proizvodi med polen, propolis i mleč deluju
na zdravlje čoveka- (kako, kada, koliko, zašto koristiti
pčelinje proizvode).
2. Apiterapija (prevencija i lečenje pčelinjim proizvodima)
nova naučna saznanja o pčelinjim proizvodima) i moja lična
iskustva sa propolisom.
3. Alergija na ubod pčele prva pomoć zaštita
(desenzibilizacija kako alergičnog učiniti ne alergičnim).
13. Dragoslav Bugarski Bačko Petrovo Selo,   021/803-597, 1. Tehnologija pčelarenja LR košnicama, uz prikaz video filma,

2. Uzgoj matica za sopstvene potrebe Jenterovim aparatom

14. Saša Tatomirov Novo Miloševo

060/0781138

060/3520401

1. Moj način pčelarenja na profesionalnom pčelinjaku

2. Proizvodnja visokokvalitetnih matica na mom pčelinjaku

3. Moj način pčelarenja sa košnicom Rodna Voja

4. Upotreba prirodnih lekovitih preparata u pčelarstvu

5. Kako stimulisati pčele u proleće za visoke prinose

6. Pravilno zazimljavanje – puna košnica pčela u proleće

15. Savo Tadić 025/830-505

065-830-50-50

1. Ekonomika porodičnog pčelarenja sa osvrtom na tehnologiju rada.

2. Porodično profesionalno pčelarenje

3. Pčelarenje LR košnicom na velikom pčelinjaku borba protiv rojenja i proizvodnja matica

16. Dejan Ćukalović Inđija, 022/559-550,

060/444-01-20

1. Rad na pčelinjacima jesen/zima

2. Ram građevnjak-razlog više

3. Do dobre matice na manjem pčelinjaku

17. Toma Pavlić  022/471-675,

022/579-569, 063/512-932

1. Praktična upotreba lekova u borbi protiv bolesti pčela
18. Vojislav Kapor Mišićevo, 063/513-459 1. Rad sa LR i AŽ košnicama
EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăRusskiйSrpski jezik